JAIAS 国際会計研究学会サイトマップ

役員選挙の結果につきまして

昨日(2021年10月9日)実施されました役員選挙(会長選挙および理事選挙)の結果をご報告申し上げます。

会長選挙結果についてはこちら
理事選挙結果についてはこちら

(選挙管理委員会)